Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Kompenzační pomůcka Grippy

Eliška Kubů

Anotace

Kompenzační pomůcka pro lidi s poruchou jemné motoriky je pomůckou, která slouží k uchopování psacích, výtvarných a ostatních potřeb podobného rázu. Je pomocníkem v raných stádiích navracení motoriky v rukou a součástí ergoterapie pacientů po cévní mozkové příhodě, úrazu a dalších možných původců poruchy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel