Závěrečné práce

Bytový dům v Náchodě

Čierna Lucia

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhujem polyfunkčný objekt, ktorý zachováva pôvodnú mestskú zástavbu v centre mesta Náchod a funkčne zapadá do celého komplexu blokovej zástavby. Zachovávam uličné čiary a uzatváram celý objekt do kompaktnej hmoty. Rozdeľujem hmotu objektu v tvare L na dve časti, ktoré sú horizontálne prepojené pavlačou a vertikálnou komunikáciou. Celú blokovú zástavbu otváram verejnosti a ponúkam im nahliadnutie do pôvodnej časti objektu s existujúcou kamennou hradbou, ktorá sa nachádza na mojom pozemku. Mojou víziou bolo vytvorenie komunitno–spoločenského priestoru, kde sa obyvatelia môžu stretávať na pavlači, strešnej terase, kde môžu pestovať alebo usporiadať rodinnú oslavu. Živý parter som navrhla s možnosťou interakcie. Spoločné chvíle, na dobrej káve alebo hneď vedľa na dobrom zákusku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.