Výstava ateliérových prací

Lávka cez Berounku

Bc. Ján Martin Púčik

Anotace

Lávka nie je spojnica infraštruktúry. Je to prepojenie, ktoré aktivuje, prekrvuje dve miesta. Nastavenie regeneračného procesu dvoch brehov pomocou architektúry s potenciálom. Návrh si berie za úlohu čo v najkomfortnejšej podobe a najjednoznačnejším tvaroslovím prepojiť dve lokality. V tejto časti územia volím ako najideálnejšie riešenie jednoduché, líniové vedenie lávky, ktorá sa svojou formou snaží zapadnúť do existujúceho kontextu a pôsobiť prirodzene. Lávka je konštruovaná ako najkratšia priama cesta vychádzajúca z dynamiky pohybu chodcov a cyklistov. Vďaka plynulému prechodu na oboch koncoch lávky je umožnený bezbariérový a čitateľný prechod.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný