Závěrečné práce

Transformace Vysočan

Bc. Aneta Žvaková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá jedním z transformačních území Prahy. Tato území jsou vymezena jako prioritní pro rozvoj města, je proto nutné stanovit vizi jejich rozvoje. Cílem práce je tak formulování čitelného obrazu Vysočan, jejichž charakter vychází z potenciálu lokality, přesto však zůstává odpovědný celku, tedy městu. Poloha Vysočan v údolí, sevření svahy na severu i jihu předurčuje vznik kompaktního města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.