Výstava ateliérových prací

Divadlo na střeše

Bc. Karolína Šafářová

Anotace

Projekt řeší stavbu divadla v centru města Most. Jedná se o malou alternativní scénu, nacházející se na střeše místního obchodního domu Central Most, který je situovaný na spojnici dvou hlavních komunikací, třídy Budovatelů a ulice Jaroslava Průchy. Budova je rozdělena na dvě zóny, prostory samotného divadla a prostory bistra, které slouží jak pro návštěvníky divadla, tak širokou veřejnost. Hosty může obohatit nejen kulturní zážitek z navštíveného představení, ale také výhled do okolí z přilehlé terasy, nacházející se na střeše obchodního domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel