Výstava ateliérových prací

DOSTAVBA PANKRÁCKÉ PLÁNĚ

Štěpán Štolba

Anotace

Projekt řeší prostor nynějšího Pankráckého náměstí a jeho okolí, které místo úlohy náměstí, jakožto místa shromažďování a pobytu obyvatel, slouží spíše jako mimoúrovňový dopravní uzel. Návrh se snaží vrátit prostor lidem, doplnit chybějící zástavbu a dát místu městský charakter. Součástí návrhu je i změna charakteru ulice 5. Května z tzv. magistrály, která vytváří v městské struktuře výraznou bariéru, na bulvár plný zeleně a života. Západní část pláně v blízkosti Kongresového centra vyplní převážně bytová bloková zástavba typologicky navazující na okolí. Na východ od ulice 5. Května jsou umístěny administrativní, nebo obchodní budovy. Vyústění Nuselského mostu je lemováno veřejnými stavbami galerie a knihovny, které tak vytváří pomyslnou mosteckou bránu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.