Výstava ateliérových prací

Anotace

Lidé žijící bez přístřeší jsou vykořenění ze svého domova, svého rodného místa. Cílem konceptu je obnova pevné půdy pod nohama i na pomyslném dně společnosti. Návrh nabízí dlouhodobé nízkonákladové uspokojení základních potřeb (bydlení, voda, jídlo, energie) s terapeutickým pobytem (případně činností) v přírodním prostředí (Růžičkova rokle, NPP Barrandovské skály, okolí Vltavy a Dalejského potoka) pro pomoc s překonáním závislosti. Bydlení je zajištěno pomocí modelu TECLA od italského architekta a firmy na 3D tisk budov z hlíny. Koncept vytváří pracovní místa s různou mírou vystavení se veřejnosti (od sběru surovin, přes opravárenskou činnost či zahradnické a pěstitelské práce až po práci v bistru či u filmu).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta