Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

GREEN DREAMS

Natália Korpášová

Anotace

Předmětem řešení je industriální zóna a bloková zástavba v Předlicích, které se nachází na západě města Ústí nad Labem. Řešené území se nachází nedaleko jezera Milada, které se v současné době stává turisticky vyhledávanou oblastí. Z původní zástavby jsou v návrhu zachovány architektonicky a technicky významné objekty. Zároveň je ponechaná vlečka, která vymezuje území, do něhož nezasahujeme novou zástavbou. Jediným novým objektem v tomto území je Hangar, který je významnou stavbou v řešeném území. Krajinný koncept je založený na spojení 5 typů krajiny, které se nachází kolem původní vlečky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka