Výstava ateliérových prací

Tri atmosféry

Marianna Jarina

Anotace

Veleslavín významne ovplyvní plánovaná výstavba nového nádraží a transformácia koľají na líniový park. Cieľom tohto projektu bolo rozvinutie týchto zmien ako aj nový koncept občianskej vybavenosti. Výsledkom sú tri pretínajúce sa atmosféry- Evropská, Líniový park a centrum Veleslavínu. Na Evropskej je navrhovaný rytmus vyšších administratívnych budov. Líniový park prináša nových návštevníkov a prispeje k prepojeniu Veleslavína s Kladenskou ulicou. Na priľahlom území starej teplárne je navrhnutá bytová zástavba v záhradách spolu s komunitným centrom v existujúcej veži. Namiesto skladov v centrálnej polohe Veleslavína sú navrhnuté polyfunkčné bytové domy s aktívnym parterom a verejným priestorom nadväzujúcim na parčík.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka