Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ CENTRUM BŘEVNOV

Nikola Kučírková

Anotace

Cílem studie bylo navrhnout komunitní centrum pro seniory a mládež v Praze 6 Břevnově. Hlavním úkolem bylo vytvořit příjemné prostředí pro trávení času. Stavba umístěná ve svahu obsahuje komunitní a klubovou místnost, víceúčelové sály, kanceláře, výstavní prostor a kavárnu sloužící zároveň jako recepce. Zbylý prostor pozemku funguje jako parkový prostor s posezením.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková