Závěrečné práce

Rehabilitace území pod hrází Liberecké přehrady

Bc. Ondřej Plašil

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je zrehabilitování brownfieldu vzniklého na území pod hrází Liberecké přehrady. Projekt navazuje na historický potenciál místa. Území přeměňuje v jakousi nástupní bránu k přehradě samotné. Úloha řeší konverzi popř. sanaci některých nevyužitých objektů a následné doplnění zbylé zástavby o nové budovy rekreačně-kulturního zaměření (hotel, hostely, bazén, tělocvična, muzeum, altán). Tématem je i motiv cesty, která se vine územím až k hrázi buď podél koryta potoka, nebo po střechách nově navržených domů. Práce se zabývá vytvořením pobytových ploch kolem rozšířené vodní hladiny potoka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.