Výstava ateliérových prací

Přezka

Simona Černá

Anotace

Koncepce semestrálních zadání vychází z transformace staré čínské hry Tangram a jejích tvarových variací. Široce pojaté téma spojuje několik projektů do finálního výstupu uceleného konceptu vzájemně komunikujících módních doplňků. Na základě hry s danými geometrickými tvary Tangramu bylo úkolem pomocí omezeného počtu dílků vytvořit svůj monogram. Rozvíjením variant vznikla tangramová abeceda.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel