Diplomové práce

TRŽNICE

Jurová Zuzana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zaobírá návrhem nové městské tržnice pro Prahu na spodním pozemku Klárova při Vltavě. Návrh tržnice klade důraz na správní konstrukci a vytvoření kvalitního veřejného prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.