Výstava ateliérových prací

VELESLAVÍN - VESNICE V PRAZE - TEMATICKÝ ÚVOD

Mario Barra, Andrea Meyerová, Veronika Maříková, Tereza Vítková

Anotace

Vznik Veleslavína je datován asi do 10. století. První zmínky o obci souvisí se založením kláštera v Břevnově, ke kterému měla patřit, jméno pravděpodobně vychází ze jména Veleslav. V průběhu husitských válek byl Veleslavín zabrán Pražany a stal se majetkem Starého města, následně v 16. století vlastnil rozsáhlý dvůr Štěpán Adam z Veleslavína, otec spisovatele a knihtiskaře Daniela Adama z Veleslavína. Z roku 1555 pochází vodovodní domek, který byl součástí vodovodu přivádějícího vodu z Libocké studánky na Hrad. Veleslavínská ulice, která vedla směrem na Strahovskou bránu, je dodnes nejvýznamnější tepnou Veleslavína. Nachází se zde také původní náves se dvěma dochovanými usedlostmi a zvoničkou. V roce 1730 vznikl zámek ve stylu Kiliána Ignáce Dienzenhofera, jenž patřil Pražskému hradu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler