Výstava ateliérových prací

LIBČICE NAD VLTAVOU

Erika Kurčová

Anotace

LIBČICE NAD VLTAVOU SÚ VEĽMI KĽUDNÉ MESTO, ODLAHČENÉ OD HLAVNEJ DOPRAVNEJ TEPNY. S TOUTO PRIDANOU HODNOTOU AJ ĎALEJ PRACUJEM V MOJOM NÁVRHU, MOHLO BY SA JEDNAŤ O NOVO ZAMERANÉ MESTO NA REKREÁCIU, ODDYCH A RELAX. NENAVRHUJEM EXTRÉMNE PRÝBYTKY OBYVATEĽSTVA. ZAMERIAVAM SA NA AKTUÁLNE HODNOTY, KTORÉ SA POKÚŠAM VYZDVIHNÚŤ A ROZVINÚŤ.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.