Výstava ateliérových prací

HuShh! (organizér Home Office)

Natálie Vavřinová

Anotace

Organizér HuShh! je můj ateliérový projekt na téma Home Office. Tento produkt by měl pomoci především studentům na distanční výuce, kteří se potýkají s nedostatkem soukromí a prostoru na práci, protože sdílí pokoj se svými sourozenci. Zároveň je odpočinkem od on-line světa. Návrh je určen pro Covidovou situaci, ale uplatnění najde i potom, například při zkouškovém období studentů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer