Výstava ateliérových prací

Anotace

Prací navazuji na rozmach informačních systémů, které sbírají data o počtech nakažených. Set informačních tabulí a nosičů upozorňuje cestující na aktuální zdravotní stav obyvatel (co se týče snadno přenositelných nemocí). Míru nebezpečí nákazy ukazuje prvek svítící v gradientu od zelené po červenou.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit