Závěrečné práce

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ČESKÉM BRODĚ

Melichárková Eva

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh mateřské školy pro 160 dětí do Českého Brodu. Pozemek pro tuto školku je určený územní studií, která vznikla pro brownfield ve východní oblasti města známé jako Liblické předměstí. Školka má dvě nadzemní podlaží, sedm tříd a součástí je i koncepce školní zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.