Výstava ateliérových prací

Developerský projekt MOST

Viktor Bodnarchuk

Anotace

Do urbanisticky beztvarého a rozbitého města v severozápadních Čechách, navrhl jsem novou městskou čtvrť na rozhraní města a pozemcích brownfieldu. Bezprostřední okolí utváří nákupní zony, sídliště, stará zástavba a park Šibeník. Jedná se o vytvoření developerský zajímavého projektu pro připadne investory. Zároveň projekt má zámysl vyřešit už dlouho zformovaný problém nedostatku bydlení vyššího standardu kvality v novostavbě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel