Výstava ateliérových prací

LIGHT UP THE TREE

Marie Smetanová

Anotace

Mé jméno je Marie Smetanová a vítám vás u mé klauzurní práce v letním semestru v roce 2021. Tento semestr jsem navrhla stojánek na stromeček. Chtěla jsem vyřešit problematiku zapomenutých dárků pod stromečkem, blízko stojanu, kde se lehce ztratí ve tmě. Dále jsem chtěla vytvořit efekt pomocí světla. Vytvořila jsem stojánek, který je stabilní, svítící, tvarově vyhovující rozptylu světla, uživatelsky přívětivý a snadno se s ním manipuluje při připevnění stromu ke stojanu. Pracovala jsem s dvěma hmotami, které vytvoří mezeru a tak umožní světlu proniknout dvěma směry. Stojánek podsvítí stromeček, ale zároveň svítí i na dárky kolem sebe.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit