Výstava ateliérových prací

PŘEDLICE RECYKLOVANÉ

Michaela Chitovová

Anotace

Předlice jsou okrajová část města Ústí nad Labem. Na přelomu milénia průmysl v regionu postupně upadá a ze zóny se v současné době začíná stávat brownfield a Nové Předlice se staly vyloučenou lokalitou sociálně slabých obyvatel. Situaci také nenapomáhá odříznutí od centra města chemičkou Spolchemie, a terénní morfologií. Vzhledem k ekologickým problémům celého regionu a nedaleké ekologické fakultě UJEP je v návrhu průmyslová zóna regenerována umístěním závodu pro dekontaminaci nebezpečné půdy. Dále zde vniká studentský kampus a nové průmyslové oblasti. Velkým potenciálem lokality je dobré napojení na dopravní infrastrukturu. Návrh počítá s vytvořením páteřního pěšího propojení Milada-Ústí .

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka