Diplomové práce

Zvlhčovač

Asayonak Anastasiya

Design, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh designérského řešení pro zvlhčovací zařízení. Cílem bylo navrhnout takový univerzální zvlhčovač, který by mohl být použit jak v soukromém bytu tak i ve veřejném prostoru. Z pohledu estetiky jsem vybrala cestu směrující se k přírodě, aby výrobek evakuoval pocit komfortu a napomáhal relaxací. Mou snahou bylo udělat stylový, funkcionální, minimalistický spotřebič, který by zároveň vypadal jako umělecká socha. Tím pádem zvlhčovač nejenom přispívá k snadnému dýchaní, ale slouží dekorací interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.