Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ CENTRUM BŘEVNOV

Sofia Mandelíková

Anotace

Objekt sa nachádza na pozemku s pomerne vysokým prevýšením a prerastajúcou zeleňou. Cieľom môjho návrhu bolo s kopcom spolupracovať a vykonávať minimálne terénne úpravy. Budova navrhovaného komunitného centra sa skladá z troch podlaží, pričom slúži dvom vekovo výrazne odlišným generáciám. Prízemie slúži verejnosti a seniorom a tretie podlažie deťom. Nakoľko mojím zámerom nebolo tieto dve generácie rozdeľovať, pridala som ešte jedno podlažie, ktoré je prístupné pre deti aj seniorov a slúži pre spoločné aktivity. Rovnako tak je rozdelený exteriér. Tvar budovy mi umožnil vytvoriť tri výškové úrovne vonkajších priestorov, z ktorej jedna je pochôdzna strecha prvého podlažia.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková