Výstava ateliérových prací

Hybridní blok na Smíchově

Alexandra Bakajsová

Anotace

Zadaním bolo vytvorenie hybridného bloku na Smíchove, zavedenie urbanistickej formy v rezidenčných priestoroch. Návrh pozostáva z troch blokov, obytný blok ako pokračovanie už existujúcej obytnej stavby, druhý - knižnica/archív a tretí blok hybrid na rohu Štefánikovej a V Botanike, ktorý nekonvenčne spája funkcie kancelárií a galérie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký