Výstava ateliérových prací

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE SPORTOVNÍ HALOU

Sabina Císařová

Anotace

Základní škola ve Středoklukách má více než staletou tradici a je spádová pro některé okolní obce. Škola nabízí výuku všech devíti ročníků, třídy jsou však rozděleny do několika areálů. Cílem projektu je vytvořit jednotný areál školy, který dětem umožní kvalitní výuku v bezpečném a zábavném prostředí. Projekt využívá stávající budovu základní školy a střední školy, která bude pravděpodobně ze Středokluk přesunuta. Dále je areál doplněn o tři nové objekty, které měřítkem, tvarem i střešní krajinou odpovídají zástavbě v obci. Objekty jsou materiálově odlišeny a reflektují atmosféru a využití dané budovy. Vedle školy je Sokolovna a severně od areálu se nachází fotbalové hřiště. Projekt nabízí novou sportovní halu připojenou k Sokolovně, která bude sloužit pro obec i školu...

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán