Výstava ateliérových prací

Domov Pro Seniory - Karlovy Vary

Karolína Myšková

Anotace

Domov pro seniory v Karlových Varech představuje moderní a funkční řešení reflektující potřeby starších obyvatel města. Nachází se v proluce mezi dvěma historickými budovami a svým designem harmonicky doplňuje okolní zástavbu. Přední část objektu sleduje elegantní zahnutou uliční linii, zatímco zadní část budovy je zasazena do svahu. Architektonické řešení domu je jedinečné svým terasovitým uspořádáním, které poskytuje jednotlivým podlažím přístup k zahradám a záhonům, zároveň plynule propojuje stavbu s přilehlým lestnatým kopcem. Dům nabízí ubytování pro 39 seniorů. Projekt je navržen tak, aby poskytoval seniorům komfortní a moderní bydlení s dostatkem možností pro relaxaci, společenský život a kontakt s přírodou, což přispívá k jejich celkové pohodě a kvalitě života.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková