Výstava ateliérových prací

BĚH DO KLIDU

Medina Hadžić

Anotace

Běh do Klidu je koncept který přináší klidné oblasti na Veleslavín ve srovnání s rušným charakterem, který má v Evropské ulici. Klidné oblasti mají také přivést na Veleslavín nové služby, které jsou jedním ze základních bodů každého sousedství: služby každodenního používání, možnosti rekreace a kulturní nabídka. Klidné oblasti jsou vizí budoucností Veleslavína.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka