Výstava ateliérových prací

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ, KUTNÁ HORA

Jana Andrašíková

Anotace

Autobusová i kulturní zastávka Současné vlakové nádraží Kutná Hora Město nepůsobí příliš reprezentativním dojmem, přesto představuje pro řadu turistů lokaci, kterou z celého historického města spatří jako první. Tématem práce je proto návrh autobusového nádraží v Kutné Hoře, které se rozkládá nedaleko vlakové zastávky, a snaží se tak celou oblast revitalizovat a proměnit v kulturní i dopravní uzel. Plocha pozemku, na kterém navrhuji postavit autobusové nádraží, je v současnosti zarostlá a nevyužitá. Zastávka hromadné dopravy by tak danou lokalitu oživila. Můj návrh přitom nepočítá jen s odbavením cestujících, ale také s jejich zabavením a poskytnutím plného informačního servisu při vstupu do města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr