Výstava ateliérových prací

Pragovka: Studentské centrum

Tereza Životská

Anotace

Nynější brownfield Pragovky nabízí skvělou možnost pro jemnou revitalizaci. Část budov bývalé továrny Praga stále stojí a některé už otevřely své dveře různým akcím, v jiných jsou pořádány výstavy a koná se výuka ateliérů. Při navrhování svého projektu jsem se pokusila tuto atmosféru zachovat. Navrhnutá stavba má sloužit studentům a dělí se na tři části - přednáškové místnosti, studovna a kavárna. Tvarem se odkazuje na své okolí, ale s modernějším rázem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.