Výstava ateliérových prací

Umělecké centrum, Kutná Hora

Bc. Josefína Jandáková

Anotace

Památkově chráněné centrum Kutné Hory. Nepříliš rozsáhlá proluka hledící vstříc pozdně gotické kašně. Nové útočiště pro umělecké dění ve městě. Nejedná se o klasickou galerii, budova se snaží být co nejvíce univerzální a multifunkční. Proto se zde nachází prostory pro edukaci, komerci i setkávání se. Koncept dvou hmot reflektuje atypický tvar parcely i složité navázání na okolní zástavbu. Pomyslné srdce budovy tvoří vertikální schodiště, které dělí budovu, jak prostorově, tak hmotově. Světlý kámen je jistou paralelou k nedaleké kamenné kašně. Velké prosklené plochy osvětlující centrální schodiště pak celou hmotu prolehčují a umocňují koncept prolínání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr