Výstava ateliérových prací

Vyšehradská stráň

Jakub Hudeček

Ocenění

Anotace

Bytový dům, nalezení vhodného konceptu pro bytovou stavbu ve svahu, v Praze, na přelomu Vyšehradu a Nuslí. Pozemek je ve svahu, severním svahu, ve městském bloku zastavěném převážně vilami. Nezasahovat do prostoru vil ale dotvářet je, zároveň nabídnout obyvatelům jistou kvalitu života a pohodlí ale ani ji nikomu z okolí neomezit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.