Výstava ateliérových prací

Pragovka 20

Barbora Popaďáková

Anotace

Študentské centrum sa nachádza v bývalom priemyselnom areáli Pragovka. Od roku 1907 tu vznikali priemyslové haly, kde sa vyrábali osobné a nákladné automobily, motocykly a lietadlá. Dnes je areál zchátraný a žiadna výroba už v ňom neprebieha, ostala tu hala E,18,19 a 20, a zvyšok bol z bezpečnostných dôvodov zdemolovaný. V súčasnosti sa tu nachádza základ umeleckého centra, ktoré sa má ďalej rozvýjať. Areál chcem podporiť spoločenským centrom, ktoré ponúka občerstvenie, evantovy sál a študovňu s malou knihovňou. Pre tieto účely som zvolila rekonštrukciu dobre zachovalej haly 20, čo ma za cieľ ekonomickú a ekologickú výhodnosť a zároveň zachovanie pôvodnej zástavby. Z pôvodnej haly zachovávam nosnú priehradovú oceľovú konštrukciu, pôvodne murivo a okná.Otvorený priestor haly doplňujem o h

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.