Výstava ateliérových prací

Realizační projekt - Centrum jógy a meditace

Bc. Iveta Čabanová

Anotace

Realizační projekt jsem tvořila na návrh Centra jógy a meditace, které jsem navrhovala minulý semestr. Centrum se nachází v areálu Pragovka, mezi halami 18 a 19. Je zapuštěné ve svahu parku, který byl součástí studie. Samotná stavba je kruhového tvaru ze železobetonu se stěnovým konstrukčním systémem. Stěnový systém je tvořen poměrně hustým rastrem příčných stěn, které vycházejí z inspirace zenového labyrintu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.