Výstava ateliérových prací

Anotace

Areál Pragovky postupně mizí a je nahrazován novou zástavbou. Vývoj v čase je nenávratný. Ve svém projektu se snažím památku industriální architektury zachovat alespoň v inspiracích, materiálech a geometrii. Zároveň velkým problémem ekologie dnešních měst je také doprava. Častokrát řešíme, jak snížit její dopady. Mým cílem je zejména předcházet vzniku takové dopravní potřeby. Proto je nutné nabídnout prostory, které můžou zajistit služby a omezit nutnost dopravy dál po městě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.