Výstava ateliérových prací

Parkovací dům Plzeňská

Marek Badinský

Anotace

Lokalita v blízkosti retenčnej nádrže na rozhraní mestských častí Motol a Kotlářka je plná pokoja, potenciálu a najmä nedotknutej prírody. Hlavným zámerom projektu je rozšírenie okolitej zelene s dôrazom na jej obraz prírodného lesa a zároveň zabezpečenie dostatku parkovacích miest P+R a rozšírenú občiansku vybavenosť pre potreby všetkých ľudí zo širšej lokalitu. Koncept projektu je tvorený myšlienkou príroda - dominanta, ktorá postupne vytláča všetky aspekty mesta smerom von k hlavnej dopravenej tepne. Je to presný opak klasického rozvoja obce, ktorý je ale viac než žiadaný v tejto lokalite plnej prírodného bohatstva.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.