Závěrečné práce

Rozvoj obce Stračí

Bc. Filip Bačuvčík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je studie urbanistického rozvoje obce Stračí nacházející se na rozhraní průmyslové prostředí Polabí a přírodního prostředí Kokořínska. Projekt hledá možnosti větší prostupnosti krajiny, propojení Stračí a Štětí s okolním prostředím a definuje jejich hranice. Na příkladu vesnice Stračí se návrh zabývá vztahem zástavby a jejího veřejného prostranství vůči okolní krajině spočívající dnes spíše v rovině estetické než v rovině hospodářské. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.