Výstava ateliérových prací

Polyfunkční stavba v Ostravě

Lucie Bielaková

Anotace

Polyfunkční stavba v lokalitě Jirská v centru Ostravy. Stavba, která uzavírá blok domů se sedlovou střechou. Má významnou pozici, neboť tvoří přechod mezi tradiční zástavbou a panelovým sídlištěm ze 70. let. Spolu s novým náměstím a zdravotním střediskem tvoří chybějící centrum lokality a přináší do ní život. Skládá se ze dvou domů, které jsou propojeny společným parterem s vybavenosti a mají společný dvorek ve vnitrobloku. První z nich je živý a hravý, nachází se v něm co-workingové prostory a co-livingové studentské bydlení. Druhý je kldiný a orintovaný do vedlejší ulice. Obsahuje seniorské bydlení. Oba domy mají střešní skleníky. Výraz domu navazuje na stávající zástavbu svými sedlovými střechami a zároveň odráží aktivity probíhající uvnitř.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout