Výstava ateliérových prací

Hudební škola

Lucie Košková

Anotace

Hudební škola se nachází v historickém centru Kutné Hory přímo naproti Rejskově kašně. Úkolem bylo mimo jiné také vymyslet náplň pro proluku s tímto výjimečným umístěním. Hudební škola i kavárna v parteru tu najdou své návštěvníky ve více než čtyřech školách v blízkém okolí. Budova svým tvarem navazuje na okolní zástavbu a zároveň odpovídá na zužující se parcelu. Má dvě části - severní prosklenou s vertikálními komunikacemi a na jihu hlavní budovu z probarveného betonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr