Výstava ateliérových prací

Kapslový hotel

Václav Holuša

Anotace

Koncept kapslového hotelu ve středoevropském prostředí nabízí možné řešení problému s narůstajícím turismem a jeho náročností na prostor. Objekt obsahuje celkem 66 samostatných kapslí s patřičným zázemím a kavárnu/hospodu. Hlavní hmota hotelu se vznáší nad parterem, jehož součástí zůstává původní zeď, která se na parcele nachází a je začleněna do návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr