Závěrečné práce

BYDLENÍ "U GRÉBOVKY"

Lang Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Téma diplomové práce je bydlení. Při návrhu vycházím z požadavku dosažení maximální výtěžnosti parcely a současném zachování či posílení hodnot místa. Jako hlavní aktéry pozemku vnímám sousedy, kolemjdoucí a v neposlední řadě nové obyvatele domu. Po vyhodnocení analýz a pozorování chování lidí, kteří se v okolí parcely v současnosti pohybují jsem došel k závěru, že výhled je největší hodnota místa. Hlavní téma bydlení u Grébovky je „Výhled pro všechny“.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.