Výstava ateliérových prací

DOPRAVNÍ TERMINÁL DLOUHÁ MÍLE

Martin Sýkorský, Jan Stuchlík

Anotace

Stvořit místo, které navazuje na město, vytvářet prostor, který je atraktivní jak pro projíždějící cestující, tak pro místní obyvatele z blízkého okolí. Diverzita funkcí a čistá organizace dopravního kolosu, která bude napomáhat lidskosti i v tak vytíženém dopravním uzlu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.