Závěrečné práce

SPORT V ÚJEZDĚ

Mokrý Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Ocenění

Anotace

Sportovní areál se nachází na východním okraji Prahy v Újezdě nad Lesy. Součástí areálu je fotbalové hřiště se zázemím pro hráče, multifunkční hřiště, klubovna a tělocvična. Celý areál je navržený jako příjemné místo pro lidi, kteří přicházejí z důvodu sportu, ale také pro ty, kteří jen procházejí do blízkého lesoparku. Celý návrh svými tvary i řešením odkazuje na přírodu a snaží se ji maximálně respektovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.