Výstava ateliérových prací

VELESLAVÍN - KULTURNÍ DŮM

Andrea Meyerová

Anotace

Veleslavín je rychle se rozvíjející část Prahy, kde historické centrum je v těsném kontaktu s vytíženým dopravním uzlem Nádraží Veleslavín, průmyslem, živelnou developerskou zástavbou nebo autosalonem. V celé oblasti ale chybí kulturní centrum, kavárna, nebo jakákoliv stavba určena pro rekreaci obyvatel Veleslavína. Mým návrhem bych chtěla tuto část Prahy podpořit a dopřát jí kulturní dům se sálem, kavárnou a prostorem pro klubovnu nebo kroužky pro děti. Vybrala jsem pro budovu pozemek, který jsem vnímala jako centrum původní vesnické zástavby v srdci Veleslavína. Hmota nově vzniklého objektu přebírá podobu okolních staveb a půdorys kopíruje bývalou budovu. Venkovní prostor za kulturním domem ohraničuje vysoká skála, která poskytuje nádherný výhled z kavárny a terasy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler