Výstava ateliérových prací

Mateřská školka nad lomem

Bc. Anastasia Speller

Anotace

Svou mateřskou školku umisťuji na neobvyklé místo - na svah bývalého pískovcového lomu. Mimo to, že je tato lokalita součásti historické stezky, také disponuje úchvatnými výhledy, které ale nejsou nyní využité. Svým konceptem se tak snažím jedinečnost tohoto místa podtrhnout a zmocnit ve tvarování domu - a to v podobě buněk tvarem připomínajících kameny. Ty jsou propojené komunikačním prostorem směrově navazujícím na vnější ulice - tvoří tak cestu uvnitř domu. Dům se ale nesnaží hrát na součást lomu, ačkoliv využívá organických tvarů. Jedinečnost a neobvyklost této stavby je zmocněna v podobě kruhových vystouplých oken.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr