Závěrečné práce

Vinařství

Bc. Viktor Šmidberger

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhovaná budova vinařství je umístěna v nově vysazené vinici pod vrchem Leskoun u Olbramovic. Jakožto moderní vinařství budova obsahuje nejen samotnou výrobu vína, ale i funkce směřující na zákazníka – obchod, restauraci, ubytování a degustační prostory. Je kladen důraz na vzájemné prolnutí těchto dvou celků. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.