Výstava ateliérových prací

Veleslavín - Návrh vize budoucího rozvoje města

Tomáš Beneš

Anotace

Námi řešené území Veleslavína se vyznačuje značnou heterogenitou a mísením různých typů zástavby a charakterů. Náš návrh začíná nejdřív v měřítku celoměstském, kde analyzujeme fungování Evropské třídy a její zapojení do okolních struktur a následně navrhujeme její koncepci. Druhým krokem je ukotvení Veleslavína jako svébytné čtvrti v prostoru Prahy. Pracujeme s množstvím malých i větších zásahů s cílem doplnění již existující zástavby a vytvoření fungujícího celku tak, abychom vyřešili všechna problematická místa a naplno využili potenciál, který v území bezesporu je.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka