Diplomové práce

Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti

Wanglerová Dagmar

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaná stavba je galerie současného umění pod záštitou sochaře Čestmíra Sušky a jeho ženy, s přidruženými funkcemi umělecké dílny, divadelního sálu – auditoria a kavárny. Nachází se na Praze 2 – Karlově, je dvoupodlažní a hmotově doplňuje masiv původní terasové zahrady pod bastionem U Božích Muk. Rovina intenzivní vegetační střechy objektu navazuje na horní úroveň přilehlého terénu – stávající nevyužívaný park. Stavba tak zachovává a kultivuje zeleň v centru Prahy. Centrálním prostorem objektu je atrium – foyer, spojující hlavní funkce stavby i dva protilehlé vstupy, umístěné na rozdílných výškových úrovních. Je ústředním živoucím koridorem podtrhujícím kulturně – komunitní duch stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.