Výstava ateliérových prací

Polyfunkční stavba Ostrava - Jírská

Bc. Anastasiia Mikora

Anotace

Parcela se nachází v Ostravě v Jirské lokalitě. Je velice atraktivní z hlediska polohy. Na severovýchodě je ulise Nádražní, vedoucí přímo do centra města. Dle nového regulačního plánu před pozemkem je navrženo formální náměsti. V současném stavu na pozemku je bytový dům o 11 patrech a supermarket. V ramci projektu bytovka a funkce supermarketu jsou zachováné , protože v lokalitě nejsou žádné další. Stavební program taky zahrňuje parkovací dům, zdravotnické zařízení (dle regulačního plánu), bytový blok a hospodu. Základem konceptu je tvorba samostatné funkční jednotky. Hmotové rozvření a funkcí jednotlivých částí poskytují možnost minimalizovat čásové a jiné nároky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout