Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Městské divadlo ve Vlašimi

Martina Bílá

Anotace

Předností celého projektu je využití divadla jako multifunkčního prostoru. Prostoru, který bude místem setkávání, vzdělávání a poznání. Celkový pohled z vnějšku se snaží respektovat přírodu dřevěným obkladem. A zároveň nenápadně zapadat do tváře města, použitím betonu a plechové fasády. Foyer u hlavního vstupu může být místem zastavení se. Vysoký strop a monumentální schodiště jsou jeho výrazným prvkem. Dalším místem pro společenský kontakt je kavárna. Té dominuje světlost vysokého stropu a prosklené stěny. Velký důraz je kladen na multifunkčnost. Divadelní sál lze mechanickým způsobem přeměnit na taneční sál, koncertní sál, kinosál a taky výstavní prostor. Celá stavba je komponována tak, aby pomyslná věž, v které je divadelní sál, byla v symbióze s věží zámku a nenarušila ráz města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho