Výstava ateliérových prací

Městské divadlo ve Vlašimi

Martina Bílá

Anotace

Předností celého projektu je využití divadla jako multifunkčního prostoru. Prostoru, který bude místem setkávání, vzdělávání a poznání. Celkový pohled z vnějšku se snaží respektovat přírodu dřevěným obkladem. A zároveň nenápadně zapadat do tváře města, použitím betonu a plechové fasády. Foyer u hlavního vstupu může být místem zastavení se. Vysoký strop a monumentální schodiště jsou jeho výrazným prvkem. Dalším místem pro společenský kontakt je kavárna. Té dominuje světlost vysokého stropu a prosklené stěny. Velký důraz je kladen na multifunkčnost. Divadelní sál lze mechanickým způsobem přeměnit na taneční sál, koncertní sál, kinosál a taky výstavní prostor. Celá stavba je komponována tak, aby pomyslná věž, v které je divadelní sál, byla v symbióze s věží zámku a nenarušila ráz města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho