Výstava ateliérových prací

Asistované bydlení Šolínova

Nikola Zemanová

Anotace

Budova asistovaného bydlení se nachází na Praze 6 v Dejvicích, na rohu ulic Zikova a Šolínova. Návrh reaguje především na stále častěji opakující se tendenci umisťování domovů pro seniory do okrajových částí měst, díky čemuž dochází k určitému vyčleňování těchto osob ze společenského dění. Hlavním cílem projektu bylo tedy zejména začlenění osob pokročilého věku zpět do společnosti a vytvoření příjemného a bezpečného prostoru pro bydlení a trávení volného času. V budově se celkem nachází 52 bytů různých velikostí, jídelna, společenské prostory a oddělení fyzioterapie, které by mohlo sloužit nejen pro potřeby obyvatel domu, ale i pro veřejnost. Součástí je také odlehčující služba, která je schopna poskytnout krátkodobé ubytování pro deset osob.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha